Indkaldelse 2020 Udskriv
Skrevet af Administrator   
Fredag, 10. februar 2017 22:45

Indkaldelse til generalforsamling i DFBL.

 

Torsdag den 13. februar 2020 kl. 19.00 i lokalerne på vandmøllen ved Hollufgård.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Oldermandens beretning for det forløbne år

  3. Gennemgang og godkendelse af regnskabet

  4. Laugs Styrelsens planlægning for det kommende år:

Bemanding af arbejdsgrupper: (græsslåning, Odins Stævnet,værkstedet og kursus)

 

e. Valg af oldermand og laugsstyrelse.

På valg er:

Bent Vraakjær - modtager ikke genvalg

Sten Jensen - modtager genvalg

Erling Krog - modtager ikke genvalg

(forslag fra bestyrelsen Jens Johansen)

Peter Heide - modtager genvalg

Lars Westermann - modtager genvalg

 

f. Fastsættelse af næste års kontingent (2018).

Laugs styrelsens forslag ( ændret takster ).

Senior: kr. 300,-

Junior: kr. 150,-

Husstand: kr. 50,-

Ved indmeldelse efter Odinstævnet gælder kontingentet også følgende år.

 

g. Indkomne forslag.

 

h. Valg af revisor.


i. Eventuelt

Senest opdateret: Torsdag, 09. januar 2020 21:44